پیج اینستاگرام طبایع

فم

فم به معنای دهان یا دهانه است.

فم رحم: دهانه رحم

فم معده: دهانه فوقانی معده؛ که معده به واسطه سوراخ این دهانه با مری مربوط می‌شود.