پیج اینستاگرام طبایع

فلوس

فلوس درختی به ارتفاع ۱۰-۱۵ متر است که به حالت خودرو در بستر نقاط گرمسیر دنیا مانند آفریقا، هند و جنوب می‌روید و در بعضی نواحی ایران به نام بکتر، خرنوب هندی و خیار شنبر نیز معروف است.

میوه گیاه فلوس

میوه این گیاه به شکل غلاف است و با شکافتن طولی این غلاف، تیغه های متعدد با مایع چسینده تیره رنگی که عسل خیار شنبر نامیده می شود، که طعم شیرینی داشته و بوی بدی دارد. این میوه دارای اندازه‌ای به طول حدود سی سانت یا بیشتر است. معمولا برای مصرف فلوس باید آن را بر روی آتش حرارت داده و سپس شیره آن را تخلیه و سپس آن را با روغن بادام مخلوط کنند.

خواص فلوس

فلوس از نظر طب سنتی دارای طبع گرم و تر است.
خواص ملینی دارد و برای رفع یبوست خوب است.
برای رفع درد مفاصل موثر بوده و می‌تواند به صورت موضعی استفاده شود.
برای رفع کلیه درد و سنگ کلیه مفید است.
خلط سینه را برطرف می‌کند.
دل پیچه را رفع می کند.
اگر فلوس با روغن بادام مخلوط شود خواص آن چند برابر خواهد شد.