پیج اینستاگرام طبایع

خمل

خمل در اصطلاح طب سنتی دارای دو معناست 1) سورنجان. زعفران دشتی. (از ناظم الاطباء) 2) پرز و در ادویه هر چه شبیه به پرز بر سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روی به می باشد.