پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عضل صدغین

عضل صُدغَین اصطلاحی عربی و به معنای عضلات گیجگاهی، عضلات شقیقه، عضلات ناحیه بناگوش ها است.