مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

نفض

نفض در اصطلاح طب یعنی لرزش ناشی از تب.