عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

نفض

نفض در اصطلاح طب یعنی لرزش ناشی از تب.