فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

شظایا

شظایا جمع شظیه و به معنی سرهای اضلاع سفلی که شبیه به غضروف اند. (ناظم الاطباء). دندانه های هرچیز (غیاث اللغات)  به معنی پاره های چیزی، ریشه های هر چیز. در لغات مرتبط با طب نوشته  شده که شظایا به معنی ریشه های مغز حرام است (آنندراج) (غیاث اللغات).