پیج اینستاگرام طبایع

جرح

جَرح ، از باب فَعَلَ یفعَلُ، معانی لغوی متعددی دارد که از آن جمله زخم بدنی، زخم زبان (طعنه) و کسب و اکتساب است. و در اصطلاح طب، به معنای جراحت، زخم و اثری است که بر اثر بیماری و آسیب به بدن انسان می رسد.