پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طلا

طلا در لغت به معنی زر، یکی ازفلزات کمیاب و گرانبها به رنگ زرد است اما در اصطلاح طب به معنی دوایی رقیق که بر عضو مالند، آنچه رقیق القوام باشد و بر عضو بمالند؛

طلا کردن: اندود کردن، مایع بر بدن مالیدن.

فرق طلا و ضماد: فرق طلا و ضماد آن است که طلا ماده ای رقیق است که بر بدن می مالند و ضماد ماده غلیظی است که بربدن می مالند یا می‌چسبانند.