پیج اینستاگرام طبایع

اسنان

جمع سِن، دندان ها، بر آمدن دندان، نیش زدن دندان

کلانسالگی، پیر شدن (اسم) و سال های زندگی نیز معنی می‌دهد