مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

انغماض

در اصطلاح طب سنتی، بسته شدن چشم را اِنغِماض گویند.