پیج اینستاگرام طبایع

انغماض

در اصطلاح طب سنتی، بسته شدن چشم را اِنغِماض گویند.