فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

مسبت

مُسَبِّت؛ یعنی خواب آور، آن چه خواب آورد و با مُنَوِّم مترادف است.