پیج اینستاگرام طبایع

وردینج

وَردینَج معرب وردینه (کیموسیس، کیموسیسو، کیموسیسوس) و به معنای ورمی است که در چشم و در پرده ملتحمه عارض می‌گردد به حدی که قرنیه را می‌پوشاند و از شدت ورم نمی‌توان چشم را بر هم نهاد. سبب آن بسیاری ماده ایست که از دماغ فرودآید و این ورم در کودکان بیشتر اتفاق می افتد که علت آن بسیاری ماده، ضعیفی و نازکی چشم آن‌هاست.

ابن سینا معتقد است سبب آن گشاد شدن رگ باریکی است که به متصل به ملتحمه است و ریختن ماده در آن و یا در پلک چشم است که باعث ورم آن می‌شود.