فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

رملی

رَملی به معنی ریگی، از ریگ، مانند ریگ، شن، ماسه؛ قسمی از رسوبات بول (رسوبات ادراری) مانند شن، سنگ ریزه، ماسه و.. رملیه: شنزار