پیج اینستاگرام طبایع

رملی

رَملی به معنی ریگی، از ریگ، مانند ریگ، شن، ماسه؛ قسمی از رسوبات بول (رسوبات ادراری) مانند شن، سنگ ریزه، ماسه و..

رملیه: شنزار