مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

رملی

رَملی به معنی ریگی، از ریگ، مانند ریگ، شن، ماسه؛ قسمی از رسوبات بول (رسوبات ادراری) مانند شن، سنگ ریزه، ماسه و..

رملیه: شنزار