مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عانه

عانه به معنی رستنگاه مو در زیر ناف؛ زهار، شرمگاه، موی ناحیه شرمگاهی، پشت زهار، دنبه

استخوانه عانه: استخوان شرمگاه که جلو استخوان لگن را می‌سازد، استخوان پشت زهارو