ارخاء

سست کردن، نرم کردن یا نرم گردانیدن

تخفیف، تمدد اعصاب و استراحت نیز معنی می‌دهد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)