پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اکال

اَکال، خورنده و قاضم. (ناظم الاطباء). بسیارخورنده. (آنندراج ) (غیاث اللغات).دارویی که گوشت را بریزاند. دارویی که پوست و گوشت را از بین ببرد (یادداشت دهخدا). خورنده عضو است و دارویی را نامند که به سبب افراط قوت تحلیل و جلا و نفوذی که دارد تفریق اجزای جوهر عضو نماید یعنی اجزا را از هم جدا کند مانند زنجار (مخزن الادویه و تحفه حکیم مومن).

به معنی خورنده عضو. هر دارویی که سبب تحلیل زیاد عضو گردد.