پیج اینستاگرام طبایع

شَفَت

شَفَت یا شفه به معنی لب و لوچه است. این واژه از اساس پارسى و پهلوى ست و تازیان (عرب ها) آن را از واژه پهلوىِ شاپْتینا Shaptina به معنى لب برداشته و معرب نموده و ساخته اند : الشفه ، الشفوَه ، الشَفهَه ، شُفَیهَه ، شِفاء ، شَفَوات و …!