پیج اینستاگرام طبایع

سعفه

سعفه در اصطلاح طب دارای چندین معناست 1) جوش ها و زخم هایی که در سر و صورت و گاهی در تمامی بدن ایجاد می شود و به صورت خشک و تر است مانند اگزما (بیماری پوستی) 2) بیماری است که موی را بریزاند، کچلی 3) پوسته و شوره سر