پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انزراق

اِنزِراق یعنی به پشت خوابیدن، ماندن و درنگ کردن