فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

اصلب

اَصلُب، جمع صُلب، مهره پشت یعنی استخوان پشت. اَصلَب؛سخت تر. محکم تر. استوارتر. صلب تر. (ناظم الاطباء).