پیج اینستاگرام طبایع

اصلب

اَصلُب، جمع صُلب، مهره پشت یعنی استخوان پشت.

اَصلَب؛سخت تر. محکم تر. استوارتر. صلب تر. (ناظم الاطباء).