پیج اینستاگرام طبایع

حس شم

شَمّ به معنی بو ، بویایی، مشام و حس شم یا حس شامه یکی از حواس پنجگانه است که عمل درک بوها از آن صادر می‌شود.