مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

قوه حافظه

یکى از مهم‌ترین قواى باطنى نفس، قوه حافظه یا قوه عقلیه نامیده می‌شود. حافظه، معانی الهیه است که آن را قوه وهمیه درک می‌کند.