پیج اینستاگرام طبایع

اعصاب نخاعی عنق

اعصاب نخاعی ناحیه گردن.

تنگی کانال نخاعی در گردن نوعی آرتروز گردن می باشد ، که باعث ایجاد علائم عصبی شده است.