عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اعصاب نخاعی عنق

اعصاب نخاعی ناحیه گردن. تنگی کانال نخاعی در گردن نوعی آرتروز گردن می باشد ، که باعث ایجاد علائم عصبی شده است.