پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خرخره عظیم

خر و پف، آواز شدیدی که در وقت خواب از سینه برمی‌آید و علت آن رطوبات زیاد در ریه است.