مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

جفاف

جفاف یعنی خشک شدن؛ خشک گردیدن، خشکی، خشکسالی، در بعضی منابع یعنی یبوست.