پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ورم

ورم یعنی آماس، برآمدگی، تورم و در اصطلاح طب عبارت است از ماده‌ای که در اندرون جرم عضو تولید و سبب افزایش حجم عضو به شکلی خارج از حد طبیعی شود. (کشاف اصطلاحات الفنون) (بحر الجواهر). برآمدگی انساج نرم و یا استخوانی بدن خواه با التهاب همراه باشد و یا بدون التهاب باشد و در تداول عامه به هر نوع برآمدگی نسجی که مربوط به هر عارضه ای باشد بطور عام این کلمه اطلاق می‌شود.

اقسام آن: صفراوی، بلغمی، دموی، سودایی، مائی، ریحی.

ورم پستان یا ورم ثدی؛  التهاب و تورم پستان در اثر عفونت حاد یا مزمن.
ورم جفن: عارضه عفونی همراه با تورم مزمن در حول پلک ها خصوصاً درناحیه ریشه مژه های چشم. بلفاریت
ورم جرم دماغ: التهاب و تورم حاد انساج مختلفه دماغ را گویند. انسفالیت . قرانیطس.
ورم چشم:درد و ناراحتی انساج اصلی و انساج محافظ چشم همراه با التهاب و قرمزی قرنیه. رمد.
ورم چشم شرکی (رمد شرکی): در اصطلاح طب چشم تازه مبتلاشده را چشم تحریک شده و چشمی راکه در پیش مبتلا بوده است چشم تحریک کننده گویند.
ورم حجاب حاجز: التهاب و تورم حجاب حاجز را گویند. برسام.
ورم حلق با غشاء کاذب: دیفتری
ورم حلقوم: لارنژیت
ورم رأس حشفه: التهاب و تورم عفونی رأس آلت را گویند و بیشتر در مواقعی عارض می‌شود که عمل ختنه انجام نشده باشد.
ورم صفاق: التهاب و عفونت صفاق (پرده ای است دوجداره و دارای ترشح مخصوص در بین دو جدار که منضم به اعضای داخل بطن و لگن می باشد، صفاق اصل مزودرمی دارد و لایه مجاور به احشاء آن را صفاق احشایی و لایه مجاور به عضلات شکم را صفاق جداری گویند)
ورم قرنیه: التهاب و تورم قرنیه چشم را گویند که فوق العاده خطرناک برای بینائی است و دید چشم را از بین میبرد. کراتیت.
ورم قولون: کولیت
ورم لوزتین: عفونت و التهاب لوزه ها را گویند.
ورم معاء: ورم روده
ورم ملتحمه: التهاب و تورم انساج حول چشم (پلک ها) همراه با اتساع شبکه موی رگی قرنیه، از این جهت قرنیه در این عارضه قرمزرنگ به نظر می آید. ورم ملتحمه ممکن است ویروسی و یا میکربی و یا در اثر حساسیت باشد.
ورم ملتحمه بهاری: ورم ملتحمه که در اثر حساسیت پلک به برخی عوامل در فصول معین غالباً بین پسربچه ها دیده می‌شود و معمولاً مسری نیست. بهترین راه معالجه اینگونه ورم ملتحمه ضدعفونی چشم با مواد دارویی ضعیف و استعمال داروهای ضد حساسیت است. ورم ملتحمه فصلی. از علائم اصلی ورم ملتحمه ترشح مقادیر زیاد مواد چرکی است از پلکها که به صورت توده ای سفید و یا مایل به زرد کمی چسبیده و خمیری شکل ترشح می‌شود و معمولاً تعدادش بقدری زیاد است که در موقع خواب (شبها) موجب می‌شود پلکها به هم بچسبند و در موقع بیداری پلک‌ها به زحمت زیاد از هم بازمی‌شوند.
ورم نقرس زانو: نقرس.