مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

قادح

قادح یعنی ۱)کبودی  ۲) سیاهی دندان  ۳) خوردگی دندان و درخت، شکاف در چوب  ۴) سرزنش کننده، طعنه زننده .