پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قادح

قادح یعنی 1)کبودی  2) سیاهی دندان  3) خوردگی دندان و درخت، شکاف در چوب  4) سرزنش کننده، طعنه زننده .