عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عروق الشعری (عروق شعریه)

مقصود از اصطلاح عروق الشعری یا عروق شعریه یعنی مویرگ ها