مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عروق الشعری (عروق شعریه)

مقصود از اصطلاح عروق الشعری یا عروق شعریه یعنی مویرگ ها