پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عاصی

عاصی در لغت به معنی سرکش، نافرمان و در اصطلاح اطباء یعنی ۱) رگی که خون آن نایستد  ۲) معده‌ای که اثر مسهل را نپذیرد.