پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قابض

گیرنده و گس، آنچه اجزای زبان را به هم آورد ولی چندان خشن نسازد، از لحاظ غذایی یعنی غذایی که زبان را خشک کند و از لحاظ داروئی یعنی داروئی که ضداسهال باشد و یبوست ایجاد کند.

افعال آن: تغلیظ، تکثیف، قبض، تجفیف، تقویت اشتها، حبس اسهال، تبرید است به سبب سردی مانند فوفل