پیج اینستاگرام طبایع

داء الرقص

داء الرقص عارضه ایست که با حرکات غیر ارادی اندام ها با شکل خاصی همراه است. این ناخوشی غالباً در دخترها در سنین بین ۶ تا ۱۲ سالگی دیده می‌شود و دنباله مرض عفونی حادی (غالبا روماتیسم مفصلی و گاه سیفیلیس ارثی) است.