پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

نفخه

نفخه یعنی امتلاى معده در اثر پرخورى، باد تولید شده از بخار طبیعی که گرمای آن جدا و غلیظ شده و داخل جوهر اعضاء نگردد بلکه در یکجا جمع گردد و موجب ورم و آماس شود.