پیج اینستاگرام طبایع

سخافت

سَخافَت در چند معنا به کار می‌رود 1) لاغری  2) سبکی عقل، کم عقلی، کم خردی، ضعف عقل  3) ناپختگی، ناسفتگی، مقابل صفاقت