ما را دنبال کنید

سخافت

سَخافَت در چند معنا به کار می‌رود ۱) لاغری  ۲) سبکی عقل، کم عقلی، کم خردی، ضعف عقل  ۳) ناپختگی، ناسفتگی، مقابل صفاقت