فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

سخافت

سَخافَت در چند معنا به کار می‌رود ۱) لاغری  ۲) سبکی عقل، کم عقلی، کم خردی، ضعف عقل  ۳) ناپختگی، ناسفتگی، مقابل صفاقت