پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سبط

سَبط در اصطلاح دارای چند معناست ۱) فروهشته و آویخته گردیدن مو، ضد جعد و فر، موی راست و بی گره ۲) گرفتار تب گردیدن (مبتلا شدن کس به سَباط یعنی تب)  ۳)به نقل از کتاب منتهی الارب؛ سبط به درختی گفته می‌شود که یک ریشه ولی شاخ و برگ فراوانی دارد گفته می‌شود.