پیج اینستاگرام طبایع

ذات الریه

ذات الریه عفونت، التهاب و آماسی است در شش که با درد، سرفه، تب و تنگی نفس همراه است و در اصطلاح طب سنتی، ورم دموی یا صفراویه ریه را ذات الریه گویند؛ درد، ورم، و چرکی که بر اثر سرماخوردگی شدید و گریپ در ریه پیدا می‌شود.