فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

صماخ

صِماخ یعنی پرده گوش، سوراخ گوش