پیج اینستاگرام طبایع

صماخ

صِماخ یعنی پرده گوش، سوراخ گوش