پیج اینستاگرام طبایع

زبد

زَبَد یعنی کفک، کف آب و شیر و سیم و جز آن؛ کفی که بالای آب و جز آن قرار می‌گیرد، کف جوشان و کثافتی که روی مایع جوشیده می‌نشیند.