فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

انضغاط

اِنضِغاط یعنی فشردگی، افشردگی، تحت فشار قرار گرفتن