فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

ایلام

ایلام در لغت به معنای به درد آوردن، دردمند کردن و به رنج افکندن است.