پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ارتعاش

بیماریی شبیه به تشنج که در اعضای آلیه یعنی سر و صورت به وجود می‌آید و عضو میل به پایین می‌کند.