پیج اینستاگرام طبایع

انتصاب النفس (نفس الانتصاب)

بیماریی که انسان قادر به نفس کشیدن نمی‌شود مگر این که راست بنشیند و گردن را راست کند و سر را بالا نماید. دلیل آن بلغم غلیظی است که ریه آن را از صدر و احشاء جذب می‌کند.

تنگی نفس حالتی را می‌گویند که تنفس فرد از حالت عادی خارج شده و تند و سریع می‌شود، مانند کسی که تازه از دویدن باز ایستاده است.  در طب سنتی این نوع تنفس را به‌نام «ربو» و «انتصاب النفس» می‌شناسند.

ضعف حرارت غریزی و شل شدن و کاهش قوت عضلات قفسه سینه, غلبه یبوست و خشکی بر ریه نیز می‌تواند از علل انتصاب نفس باشد.