پیج اینستاگرام طبایع

فضول

فضول جمع فضولات است؛ مواد زاید، آن چه که به طور طبیعی از بدن دفع می‌شود.