پیج اینستاگرام طبایع

سوء الهضم (سوء هاضمه)

سوء الهضم یا سوء هاضمه در لغت به معنای عدم هضم، اختلال هضم، بدی گوارش و یا بد گواری و در اصطلاح طب هر نوع درد یا احساس ناراحتی هنگام خوردن غذا یا بعد از آن به علت مشکلات دستگاه گوارش است. نشانه های آن تهوع، ترش کردن، دل درد و نفخ شکم است. سوء هاضمه معمولی ممکن است ناشی از عادات غذایی نادرست، پرخوری و سریع غذاخوردن، در حالت هیجان و عصبی غذاخوردن و یا فروبردن مقدار زیادی هوا همراه غذا باشد.