فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

صدغ

ناحیه گیجگاه و مابین چشم و گوش را صُدغ گویند. صدغ، میان گوشه ابرو و گوش است و آن را شقیقه نیز گویند و به معنیِ موی پیچیده که آویخته باشند بر آن موضع (موی پیچ خورده کنار پیشانی) (غیاث، ۱۳۶۳: ۵۳۶). صدغ: ۱) گیجگاه ، شقیقه  ۲) موی بنا گوش . عظم صدغ: استخوان گیجگاه