فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

قضیب بالا رفته

قضیب بالا رفته بیماری نادری است که در آن قضیب (آلت تناسلی مرد) به سمت داخل رفته، به حدی که کاملاً از دیده مخفی می‌شود و اسباب و علامات و علاج آن مانند ارتفاع خصیه است.