ما را دنبال کنید

قضیب بالا رفته

قضیب بالا رفته بیماری نادری است که در آن قضیب (آلت تناسلی مرد) به سمت داخل رفته، به حدی که کاملاً از دیده مخفی می‌شود و اسباب و علامات و علاج آن مانند ارتفاع خصیه است.