پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ربو

ربو نوعی تنگی نفس است؛ بیماری که مختص ریه است و چون فرد مبتلا حرکت کند یا پیاده روی نماید، نفسش تنگ شود و در هنگام سکون میان دو حرکت، بی اختیار و پی در پی نفس می‌کشد.

ربو علتی در ریه یا حادثه ای خاص در ریه است که صاحب آن به خاطر زمان کوتاه بین دو تنفس، از نفسِ متواتر (پیاپی) سکون نمی یابد و سببِ آن شدّت نیاز به هوای سرد است، زیرا این هوا به دلیلِ تنگی منافذ و پرشدنش از اخلاطِ غلیظ، کم به قلب می‌رسد. … پس شخص به خاطر غلب حرارت قلب و شدت نیاز قلب به هوای سرد، ناچار از تنفسِ متواتر است. و به آن «بهر» و «ضیق النفس» هم می گویند. (حکیم نفیس، 1383: 253، س 18)