پیج اینستاگرام طبایع

کلف

کَلَف نوعی بیماری پوستی و سرخی کدری است که بر روی پوست پدید آید و در اصطلاح پزشکان دگر شدن رنگ پوست بدن آدمی است به سوی سیاهی و حدوث آثار تیرگی، و این عارضه بیشتر در پوست گونه ها رخ می‌دهد. و فرق بین کلف و بهق اسود آن است که در عارضه کلف پوست گونه ها به حالت نرمی باقی است اما در بهق اسود پوست گونه ها زبر و خشن گردد. (از بحر الجواهر) در برخی منابه کلف به معنی لکه ای که در صورت انسان پدید آید، کک مک تعریف گشته است.