پیج اینستاگرام طبایع

ام غلیظ

ام غلیظ را سخت شامه، خارجی‌ترین لایه (پرده) پوشاننده سیستم عصبی مرکزی گویند. که لایه‌ای ضخیم، محکم، غیر ارتجاعی، فیبروزه، خاکستری رنگ و نزدیک به جمجمه می‌باشد که مغز و طناب نخاعی را می‌پوشاند، و مسئول نگهداری از مایع مغزی-نخاعی است.