پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ام غلیظ

ام غلیظ را سخت شامه، خارجی‌ترین لایه (پرده) پوشاننده سیستم عصبی مرکزی گویند. که لایه‌ای ضخیم، محکم، غیر ارتجاعی، فیبروزه، خاکستری رنگ و نزدیک به جمجمه می‌باشد که مغز و طناب نخاعی را می‌پوشاند، و مسئول نگهداری از مایع مغزی-نخاعی است.