پیج اینستاگرام طبایع

ترمس

باقلا مصری یا ترمس گونه‌های مختلفی دارد پرورشی و وحشی و انواعی از آن‌ها نیز سمی می‌باشند. در اینجا به نام علمی و مشخصات مربوط به یک گونه از آنها که رنگ دانه آن سفید مایل به زرد می‌باشد اشاره شده است.

نام گذاری

نام علمی Lupinus albus L، نام فرانسه Lupin و نام انگلیسی آن Lupine می‌باشد. نام‌های دیگر آن به فارسی و در کتب طب سنتی، باقلا مصری، باقلا شامی و تُرمِس نامیده شده است.

مشخصات ظاهری

گیاهی است یک ساله به ارتفاع حدود 20 سانتی‌متر گاهی موارد بیشتر، برگ‌های آن پنجه‌ای شکل مرکب و تشکیل شده از چندین برگچه که همه از انتهای یک دمبرگ خارج می‌شوند. گل‌های آن کوچک و با توجه به گونه‌های مختلف به رنگ‌های سفید، زرد و یا آبی می‌باشند. میوه‌اش دارای غلافی است که در آن چند دانه وجود دارد. اندازه دانه‌ها از باقلا کوچکتر و رنگ آنها سفید مایل به زرد است که وسط دانه‌ها کمی فرورفتگی وجود دارد.

طبیعت و مزاج

طبق نظر حکمای طب سنتی طبیعت آن کمی گرم و خشک است.

رویش جغرافیایی

در اغلب مناطق مدیترانه‌ای، اروپا، آسیای میانه و در کشورهای هندوستان و مصر کاشته می‌شود.

بخش مورد استفاده

دانه

نحوه مصرف

به صورت دم کرده استفاده می‌شود و روش‌های مصرف مختلف دیگری نیز دارد. در طب سنتی برای درمان بیماری‌ها نحوه و مقدار مصرف آن را پزشک تشخیص داده و تجویز می‌کند.

خواص درمانی

ترمس یا باقلا مصری به حالت اعتدال می خشکاند و زداینده است. سابقاً باقلا مصری در طب سنتی کاربرد داشته و در حال حاضر کمتر از آن استفاده می‌کنند.

بازکننده قاعدگی و دفع کننده کرم روده، ادرارآور و رفع کننده انسداد مجاری عروقی، طحال و کبد، افزاینده خون قاعدگی و تسهیل کننده اخراج جنین می‌باشد.

در استعمال خارجی ضماد پودر باقلا مصری برای رفع بیماری‌های جلدی از قبیل جرب، کچلی و اگزما مفید است و پودر پخته شده‌ی آن مخلوط شده با عسل و سرکه به صورت ضماد برای سیاتیک، دردهای سرین و رفع آثار ضربه و کوفتگی مؤثر می‌باشد.

تذکر

زیاده‌روی در مصرف ترمس مضر و به دلیل کمی سمی بودن از مصرف خودسرانه آن خودداری فرمایید.