پیج اینستاگرام طبایع

صداع

صُداع در اصطلاح طب یعنی سردرد، که بسته به ماده ایجاد کننده بیماری به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شود؛ که در کتاب «الکافی فی الطب» علاج صداع گرم، خنک کردن سر با پارچه هایی آغشته به آب برگ بید و گلاب و صندل و کافور و بوییدن گل سرخ و بنفشه عنوان شده است.

صداع شقی: سردرد یک طرفه